PÄIVÄKODIT

Lapset viihtyvät ja kasvavat kanssamme –ensimmäisestä hoitopäivästä siihen hetkeen, kun he aloittavat koulutiensä.

Päiväkotitoimintamme visio perustuu elinikäisen oppimisen periaatteeseen – iloa ja leikkiä unohtamatta. Norlandia Logona on puu, joka kuvaa toimintamme. Puun haarat symboloivat elinikäistä oppimista, kasvua ja kehitystä sekä sen tarjoamaa suojaa ja uuden löytämisen mahdollisuuksia. Puumme on täynnä iloa, leikkiä ja oppimista. Se inspiroi meitä tekemään parhaamme niin, että jokainen päivä olisi hyvä päivä.

Paikallisia ratkaisuja
Päiväkotimme on suunniteltu paikallisista lähtökohdista ja ne tarjoavat mukavan ja turvallisen ympäristön lapsille.  Paikallisesti kehitetyssä inspiroivassa ympäristössä on hyvä olla niin lasten kuin aikuistenkin. Norlandian päiväkodeissa ylläpidetään ja kehitetään toimintakulttuuria jatkuvasti.  Kertyneiden kokemusten ja tietojen perusteella teemme jatkuvaa kehitystyötä yli kuntarajojen sekä eri maiden välillä.

Yhteinen strategia
Päiväkotien yhteisen strategian ominaispiirteitä ovat:

  • Päiväkodeissamme arvostetaan lapsuutta
  • Yhteinen pedagoginen visio ja näkemys maailmasta ja elämästä
  • Paikallisesti räätälöitynä yhteinen Norlandia päiväkotikonsepti
  • Joustavia ratkaisuja lasten ja vanhempien yksilölliseen tarpeeseen
  • Vahva varhaiskasvatuksellinen asiantuntemus lasten oppimisen ja monipuolisen kehittymisen tuesta sekä näiden edellytyksistä: leikistä ja hyvästä hoidosta
  • Hyvä johtaminen ja järjestelmällinen laadunhallinta
  • Korkea työtyytyväisyys

Lue lisää päiväkodeistamme osoitteessa norlandiapaivakodit.fi